Keris Pusaka Sebagai Lambang Derajat

Sejak dulu, keris pusaka dianggap sebagai lambang status bagi pemiliknya. Tidak hanya diangap sebagai senjata perang saja. Bahkan untuk mengenakan sebilah keris ada aturannya sendiri. Jenis-jenis keris yang boleh dimiliki seseorang juga tidak sembarangan. Contohnya, seorang rakyat biasa tidak boleh mengenakan keris yang diperuntukkan bagi seorang lurah. Seorang lurah tidak boleh mengenaka...
More

Apa Itu Tosan Aji?

Tosan aji adalah senjata pusaka tradisional. Istilah ini merujuk pada segala macam senjata tradisional, yang terbuat dari besi dan dianggap sebagai pusaka. Mengenal Tosan Aji Secara bahasa, tosan aji bermakna ‘besi mulia’ atau besi yang bernilai tinggi. Jenis-jenis senjata yang termasuk tosan aji cukup banyak. Mulai dari keris, tombak, pedang, wedung, badik, anak panah, kudi, kujang ...
More

Mau Tahu, Bagaimana Cara Membuat Keris?

Dulu, cara membuat keris merupakan sesuatu yang rahasia. Terutama di masa Hindu Buddha, tidak semua orang boleh melihat proses pembuatan pusaka ini. Namun para pandai besi sekarang lebih terbuka. Mereka mengijinkan siapapun mempelajari proses pembuatan keris. Karena bila tidak demikian, akan sulit warisan budaya ini dilestarikan oleh para generasi muda. Cara Membuat Keris Satu hal yang ...
More