Keris Pusaka Sebagai Lambang Derajat

Sejak dulu, keris pusaka dianggap sebagai lambang status bagi pemiliknya. Tidak hanya diangap sebagai senjata perang saja. Bahkan untuk mengenakan sebilah keris ada aturannya sendiri. Jenis-jenis keris yang boleh dimiliki seseorang juga tidak sembarangan. Contohnya, seorang rakyat biasa tidak boleh mengenakan keris yang diperuntukkan bagi seorang lurah. Seorang lurah tidak boleh mengenaka...
More