Ajian Asmaragama – Ciri Wanita yang Pandai Bersenggama

Asmaragama merupakan ajian para dewa. Demikianlah yang diyakini oleh masyarakat Jawa Kuno. Oleh para dewa, ajian asmaragama kemudian diturunkan kepada para ksatria pilihan. Isi Kitab Asmaragama Adalah wajar bila antara Adam dan Hawa muncul rasa suka. Rasa suka ini tidak sama, bila dibandingkan dengan rasa suka terhadap benda yang nampak indah atau binatang peliharaan yang nampak lucu. ...
More