Meracik Minyak Bulu Perindu

Minyak Bulu Perindu racikannya memang beda, tidak seperti minyak wangi biasa. Baik tata cara maupun bahan pembuatannya. Disebut-sebut sebagai minyak pelet nomor wahid, yang paling membedakan tentu adalah bulu perindunya itu sendiri. Mengingat racikan minyak wanginya ini memang berfungsi untuk memaksimalkan energi bulu perindu tersebut. Apa Itu Minyak Bulu Perindu? Gampangnya, minyak bulu perin...
More